Arvot ja periaatteet

Suomen kehityspolitiikka perustuu ihmisoikeuksien edistämiseen. Lisäksi kaikessa toiminnassa pyritään parantamaan sukupuolten tasa-arvoa, vähentämään eriarvoisuutta ja syrjintää sekä vahvistamaan ilmastokestävyyttä.

Tietoa ihmisoikeuksien ja niin sanottujen läpileikkaavien tavoitteiden edistämisestä on kerätty systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Kerätyn tiedon mukaan vammaisten oikeudet on otettu huomioon oletettua paremmin. Erityisesti ilmastokestävyydessä on sen sijaan paljon kehitettävää.

Seuraava kappale: Riskienhallinta >