Naiset ja tytöt

Globaali tilanne

Naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat globaalisti parantuneet viime vuosikymmeninä. Tytöt aloittavat koulun lähes yhtä usein kuin pojat, äitiyskuolleisuus on pienentynyt ja naisten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ovat lisääntyneet.

Mitä Suomen tuella on saavutettu?

Suomen tuen ansiosta naisten asema päätöksenteossa, taloudessa ja työssä on parantunut. Suomen tuki on lisännyt naisten oikeutta päättää omasta kehostaan.

1. Afganistanissa ehkäisyn käyttö lisääntyy

Jo 3,7 miljoonaa afganistanilaista on saanut perhesuunnittelupalveluja Marie Stopes Internationalin kautta vuosina 2002-2017. Suomi tukee järjestöä.

Afganistanissa ehkäisy on tabu. Siksi ratkaiseva on Marie Stopesin toimintatapa. Kun uskonnolliset johtajat vaimoineen on ensin saatu mukaan, palveluja on voitu tarjota myös muille. Klinikoilla on erityisesti miehille varattuja päiviä, joiden aikana hoidetaan esimerkiksi sukupuolitauteja, impotenssia ja lapsettomuutta. Monissa moskeijoissa jaetaan kondomeja. Palveluita täydentävät autoihin rakennetut liikkuvat klinikat ja puhelinneuvonta.

2. Suomen somalit kouluttavat turvallisiin synnytyksiin

Somaliassa Hargeisan sairaalaan Suomen ja Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n tuella perustetut äitiys- ja synnytysosastot ovat pelastaneet lukuisia vastasyntyneitä. Imeväiskuolleisuus on laskenut 24 prosentista viiteen prosent­tiin vuosina 2014—2017.

Aloitteentekijöinä ja kouluttajina ovat jo kymmenen vuoden ajan toimineet myös Suomen somaleihin kuuluvat lääkärit ja sairaanhoitajat.

Koulutuksen on saanut 700 somalialaista terveysalan työntekijää. Sairaalaan on rakennettu myös dialyysi- ja tehohoitoyksiköt sekä hammashoitola.

Suomen Punaisen Ristin kautta on tuettu seitsemää pysyvää ja kahta liikkuvaa klinikkaa Somaliassa. Vuonna 2017 hoitoa sai 66 600 potilasta. Heistä 42 prosenttia oli alle 5-vuotiaita ja 62 prosenttia naisia tai tyttöjä.

3. Toivottuja raskauksia UNFPAn tuella 2014-2017
4. Naisia suojeleva lainsäädäntö parantunut Nepalissa

Nepal on ponnistellut kauan kohti vakaampaa demokratiaa. Naisten tilanne Nepalissa on kuitenkin edelleen heikko. Ihmisoikeuksia puolustavat naiset ovat suuressa vaarassa niin sukupuolensa kuin työnsä puolesta. Väkivalta ja jopa murhat eivät ole harvinaisia.

KIOS-säätiö on rahoittanut WOREC-järjestöä ja sen perustamaa naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien verkostoa. Yli 7 000 ihmistä on saanut tietoa naisten oikeuksista. Lisäksi mediakampanjat ovat tavoittaneet tuhansia. Verkoston ahkeran kampanjoinnin tuloksena maan perustuslakiin sisällytettiin naisten oikeuksia koskeva artikla. Ihmisoikeuksia puolustavien naisten työn tuloksena myös perheväkivaltaa ja raiskauksia koskeviin lakeihin on tehty parannuksia.

5. Naisten asema parani UN Womenin tuella
6. Työ kodin ulkopuolella vahvisti itsenäisyyttä ja tasa-arvoa

Suomi rahoitti vuosina 2014–2016 kolmea naisten keskusta Jordanian suurimmalla pakolaisleirillä Za’atarilla. Keskusten tarkoituksena oli tarjota ammatillista koulutusta, ansiotuloja ja oikeudellista tukea kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville naisille, usein yksinhuoltajaäideille.

Palveluiden piiriin pääsi yli 10 000 naista. Naiset muun muassa ompelivat vaatteita leirillä syntyville vauvoille Suomen äitiyspakkauksien tapaan. 91 prosenttia osallistujista koki, että hanke oli kasvattanut heidän omanarvontuntoaan ja itsenäisyyttään. Naisiin kohdistuva perheväkivalta väheni hankkeen aikana viidenneksen.

Seuraava kappale: Talous ja työ >

Lue lisää

Suomen kehityspolitiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda2030:n saavuttamista. Naiset ja tytöt -painopiste linkittyy erityisesti Agenda-tavoitteeseen viisi.