Ulkoiset arviot

Viiden viime vuoden arviointiraporttien mukaan Suomen kehitysyhteistyö on tehostunut.  Arvioinneissa Suomi saa kiitosta vammaistyöstä ja moitteita siitä, ettei se ole ottanut ilmastokestävyyttä huomioon riittävästi.

Suomen kehitysyhteistyön toimeenpanoa arvioivat säännöllisesti useat tahot.

Vuonna 2017 Suomi sai avunantajana hyvän arvosanan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitealta DACilta. Erityistä kiitosta Suomi sai humanitaarisen avun joustavasta ja nopeasta rahoittamisesta sekä esimerkillisestä työstä vammaisten aseman parantamiseksi. DAC kehotti Suomea laatimaan suunnitelman siitä, miten kansainvälisesti sovittu kehitysrahoituksen taso – 0,7 prosenttia bruttokansantulosta – saavutetaan.

Useiden arvioiden mukaan Suomi ei kiinnitä riittävää huomiota ilmastokestävyyteen. Niissä myös suositellaan, että Suomi lisäisi yhteistyötä eri rahoitus- ja yhteistyömuotojen välillä. Ulkoministeriön kehityspolitiikan ja -yhteistyön arviointijärjestelmää pitäisi arviointien mukaan edelleen kehittää.

Seuraava kappale: Määrärahat >

Lue lisää