Toimiva yhteiskunta

Globaali tilanne

Demokratiakehitys on edennyt monella tapaa viime vuosikymmeninä. Globaalisti naisten poliittinen osallistuminen on kasvanut, lähes kaikki lapset pääsevät kouluun.  Julkinen taloushallinto on kehittynyt ja useat kehitysmaat onnistuvat rahoittamaan menojaan verovaroin.

Mitä Suomen tuella on saavutettu?

Suomen tuella on rakennettu rauhaa, vahvistettu monipuoluejärjestelmiä  ja oikeudenmukaista hallintoa sekä kansalaisten osallistumista. Suomi on haluttu kumppani opetussektorilla. Pitkäjänteinen tuki opetuksen kehittämiseksi on tuottanut tuloksia.

1. Kaikkien oikeus opetukseen edistynyt

Suomi on saanut aikaan myönteistä kehitystä inklusiivisen eli kaikille sopivan opetuksen saralla Etiopiassa. Suomi on ajanut esimerkiksi sitä, että vammaisten lasten tulee voida käydä koulua siinä missä muidenkin. Etiopiassa inklusiivisen koulujärjestelmän uudistus vaikuttaa yli 30 000 koulun opetussuunnitteluun.

Etiopiassa suotuisan kehityksen taustalla on myös monta järjestöä, joukossa suomalaisiakin. Abilis-säätiö on kouluttanut poliitikkoja vammaiskysymyksissä ja opettanut vammaisille naisille lukutaitoa ja yrittäjyyttä. Suomen Lähetysseuran opettajainkoulutuksen ansiosta maaseudulle on saatu satoja kuurojen lasten luokkia. Kynnys ry:n kautta kuurosokeat ovat päässeet ammatilliseen koulutukseen.

Myönteinen kehitys näkyy myös muualla. Pelastakaa Lapset -järjestön, PLAN Suomen ja Kirkon Ulkomaa­navun hankkeissa on tuettu haavoittuvassa asemassa olevien lasten pääsyä esi- tai perusopetukseen 18 maassa. Haavoittuvuutta voivat aiheuttaa mm. vammaisuus, etninen tausta, aseellinen konflikti ja/tai luonnonkatastrofi.

2. Rauhantyötä 
3. Naiset mukaan rauhanprosesseihin

Suomi kouluttaa syyrialaisia naisia rauhan rakentajiksi ja tukee Syyrian kansalaisyhteiskunnan dialogia Suomen Lähetysseuran ja UN Womenin kautta. Naiset pääsevät vaikuttamaan Syyrian rauhanrakentamiseen sekä maan sisällä että kansainvälisesti.

Etelä-Sudanissa suomalaisen konfliktinratkaisujärjestön CMI:n ja Kirkon Ulkomaanavun tuella on edistetty naisten osallisuutta ja kykyä toimia poliittisessa ja rauhanvälitystyössä. Työn tuloksena naisparlamentaarikot ovat välittäneet rauhaa kahdeksassa osavaltiossa viemällä paikallisten naistoimijoiden ja aktiivien viestejä päätöksentekoon. Boman osavaltio oli vuonna 2017 ensimmäistä kertaa moneen vuoteen vapaa väkivaltaisesta konfliktista  uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien työstä syntyneen rauhansopimuksen ansiosta.

4. Parlamentaarista demokratiaa, oikeudenmukaista hallintoa
5. Poliitikot kouluun Myanmarissa

Myanmarissa järjestettiin ensimmäiset demokraattiset vaalit vuosikymmeniin vuonna 2015. Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry on järjestänyt hollantilaisen NIMD-järjestön kanssa eri osavaltioiden poliitikoille vajaan kuukauden kestäviä monipuoluepohjaisia politiikkakouluja vuodesta 2014 lähtien.

Kesään 2018 mennessä politiikkakoulun on käynyt 200 poliitikkoa 35 puolueesta. Vähintään kolmasosa kursseille osallistujista on naisia. Kursseilla poliitikot ovat ensimmäistä kertaa harjoitelleet monipuoluejärjestelmässä työskentelemistä. Esimerkiksi viimeisimmän kurssin osallistujista 90 prosenttia kertoi tiivistävänsä yhteistyötä toisten puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa koulutuksen jälkeen.

6. Verotus tehostuu 
7. Tukea kansalaisyhteiskunnalle
8. Yritysverotuksen lakimuutos kansalaisjärjestöjen vaatimuksesta Vietnamissa

Vietnam on hyväksynyt yrityslakiuudistuksen, joka edellyttää monikansallisilta yrityksiltä maakohtaista raportointia Vietnamin veroviranomaisille. Uudistuksen taustalla on laaja kansalaisjärjestöverkosto ja sen yhteistyö yrityksiä edustavan Kauppa- ja teollisuuskamarin sekä veroviranomaisten kanssa.

Työn käynnisti Suomen tuella kansalaisjärjestö Oxfam, joka pitää lakiuudistusta merkittävänä askelena oikeaan suuntaan. Järjestö jatkaa työtä, jotta raportit olisivat julkisia. Näin kansalaisyhteiskunta voisi myös valvoa verotusta. Oxfam aikoo käyttää Vietnamin hankkeesta opittua toimintamallia myös muissa hankkeissaan.

Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä on tärkeä, jotta veroja halutaan maksaa. Vietnamissa jopa 40 prosenttia julkisesta opetuksesta ja terveydenhoidosta on rahoitettu tavallisten yksityisten ihmisten maksuilla, ei verovaroista.

Seuraava kappale: Luonnonvarat >

Lue lisää:

Suomen kehityspolitiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda2030:n saavuttamista. Toimiva yhteiskunta -painopiste linkittyy erityisesti Agenda-tavoitteisiin 16 ja 17.