Suomi saavuttaa tavoitteitaan

Suomi toteuttaa kehityspolitiikkaa monien eri yhteistyömuotojen kautta. Työlle asetettuja tavoitteita saavutetaan verrattain hyvin.

Kahdenvälinen yhteistyö

Suomen ja kehitysmaiden välistä suoraa yhteistyötä ohjaa 13 maaohjelmaa. Maaohjelmat vuoteen 2019 asti on laadittu Afganistanin, Etiopian, Irakin/Syyrian, Kenian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen, Mosambikin, Myanmarin, Nepalin, Palestiinalaisalueiden, Sambian, Somalian, Tansanian ja Vietnamin yhteistyölle. Vuonna 2017 tämän yhteistyömuodon osuus kehitysyhteistyön kokonaisuudesta oli 27 prosenttia.

Monenkeskinen yhteistyö

Monenkeskisten toimijoidenkanssa tehtävän yhteistyön onnistumista seurataan kansainvälisen arvioinnin ja Suomen omien vaikuttamissuunnitelmien avulla. Vuonna 2017 tämän yhteistyömuodon osuus kehitysyhteistyön kokonaisuudesta oli 29 prosenttia.

Ohjelmatukea saavat kansalaisjärjestöt

Ulkoministeriö tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä monin eri rahoitusmuodoin. Vuonna 2017 järjestöjen osuus kokonaisuudesta oli 12 prosenttia.

22 suomalaisjärjestölle myönnetään useita hankkeita kattavaa ohjelmatukea. Vuonna 2017 valmistui ulkoministeriön teettämä ohjelmatukijärjestöjen evaluaatio. Siinä arvioitiin muun muassa järjestöjen tuloksellisuuden seurantaa ja tulosjohtamista. Evaluaation mukaan järjestöt tuottavat tehokkaasti välittömiä tuloksia, erityisesti palvelujen tarjonnassa, ja niiden toiminta kohdistuu ruohonjuuritasolle.

Kansalaisjärjestöt toimivat useasti hyvin haurailla alueilla ja haasteellisissa toimintaympäristöissä. Siellä ne saavuttavat kohderyhmiä, joita on vaikea saavuttaa muita avustuskanavia käyttäen. Ohjelmatukea saaneet kansalaisjärjestöt edistävät ihmisoikeuksia moninaisin teemoin ja lähestymistavoin. Esimerkiksi naisten osallistumista lisäävät hankkeet kohentavat sukupuolten tasa-arvoa. Kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin kasvattamisen ja vaikuttavuuden tukemisessa tuloksia tulee jatkossa vielä kohentaa.

Yksityisen sektorin yhteistyö

Ulkoministeriöllä on käytössä useita rahoitusmuotoja, joilla tuetaan yritysten liiketoiminta-aloitteita kehitysmaissa eri kehitystavoitteiden tukemiseksi. Tuen tavoitteena on mobilisoida yksityistä rahoitusta, investointeja ja liiketoimintaa kehitysmaihin julkisen kehitysyhteistyön avulla.

Ulkoministeriön omistajaohjauksessa oleva Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Finnfundin sijoituksista vähintään 75 prosenttia on ohjattu alemman keskitulotason tai sitä köyhempiin maihin.

Seuraava kappale: Arvot ja periaatteet >

Lue lisää: