Talous ja työ

Globaali tilanne

Äärimmäinen köyhyys on maailmassa vähentynyt, erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasian talouskasvun ja uusien työpaikkojen myötä. Teknologiakehitys on avannut uusia mahdollisuuksia työlle ja talouskasvulle ja kehittyvien maiden osuus kansainvälisestä kaupasta on kasvanut.

Mitä Suomen tuella on saavutettu?

Suomi on vahvistanut yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja tukenut erityisesti naisten työllistymistä.

1. Parempia työpaikkoja

Säällinen työ takaa elämiseen riittävän toimeentulon, ei uhkaa henkeä tai terveyttä, kunnioittaa oikeutta järjestäytyä, ei syrji ja mahdollistaa riittävän levon.

  • Reilu Kauppa ry:n kautta Suomi on tukenut Perun kahviosuuskuntia koulutuksin. Osuuskuntien työolot ja palkkaus paranivat, ja työtyytyväisyys nousi 10 prosentista 60 prosenttiin.
  • Sambiassa Suomen tukema YK-ohjelma on tuottanut 4300 uutta säällistä työpaikkaa sambialaisille. 3500 työpaikan laatu parani, lakeja uudistettiin ja sosiaaliturva koheni.
  • Tunisiassa ja Egyptissä Suomi on tukenut naisten pääsyä työmarkkinoille työjärjestö ILO:n kanssa. 1200 haavoittuvassa asemassa ollutta naista on saanut ammatillista ja yrittäjyyskoulutusta, minkä tuloksena 60 prosenttia työllisti itsensä tai sai palkkatyön.
  • Abilis-säätiön tuella työtä ja toimeentuloa saivat vuosittain tuhannet vammaiset ihmiset muun muassa pienyrittäjinä.
  • Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK edistää kotiapulaisten oikeuksia. Mosambikissa kotiapulaiset, joista yli 80 prosenttia on naisia, saivat vuonna 2016 oikeuden sosiaaliturvaan. Jopa 80 000-120 000 naista sai oikeuden sairaus- ja äitiysvapaaseen ja eläkkeeseen.

2. Suomen tuella yritystoimintaa
3. Koulutusta kauppaan
6. Alueellista kauppaa ja työpaikkoja Keski-Aasiaan

Suomen tuella on kehitetty Kirgisian, Tadzhikistanin ja Uzbekistanin ulkomaankauppaa YK:n ohjelmassa. Vuosina 2015–2017 lähes 7 000 yrittäjää sai tukea kaupankäyntiin tai koulutusta tuotannon ja arvoketjujen tehostamiseen. Viranhaltijoita koulutettiin ulkomaankaupassa ja kaupan esteiden vähentämisessä.

Uzbekistanilaiset ja kirgisialaiset yritykset onnistuivat saamaan aikaan useita merkittäviä vientisopimuksia Eurooppaan, Aasiaan ja Venäjälle. Sopimusten arvo oli yhteensä noin 400 miljoonaa

7. Innovaatiokumppanuuksilla uuteen yhteistyöhön Vietnamissa

Suomen ja Vietnamin välinen innovaatiokumppanuusohjelma (IPP2) on kehittänyt Vietnamin innovaatiopolitiikkaa ja startup-ympäristöjä. IPP:ssä luotuja toimintatapoja on otettu käyttöön tiede- ja teknologiaministeriössä ja kaksi isoa kaupunkia on perustanut innovaatiokeskuksen ohjelman tukemana. Yli 50 yliopistoa ja oppilaitosta ympäri maata on aloittanut innovaatiotoiminnan IPP:n avulla. Noin 100 hallinnon ja yliopistojen johtajaa on saanut koulutusta innovaatiojohtamiseen ja -rahoitukseen.

Kasvuyritysten kiihdyttämöohjelman tukemat 18 yritystä ovat luoneet liki 700 uutta työpaikkaa. Yritykset ovat laajentuneet Yhdysvaltojen, EU:n ja Aasian markkinoille. IPP on myös luonut pohjaa tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyölle Vietnamin ja Suomen välillä.  Lisäksi ohjelma on käynnistänyt suomalaisten ja vietnamilaisten kaupunkien välisen smart city –yhteistyön ja on auttanut 18:aa suomalaista pk-yritystä kartoittamaan pitkäaikaisen toiminnan edellytyksiä Vietnamin markkinoilla.

Seuraava kappale: Toimiva yhteiskunta >

Lue lisää

Suomen kehityspolitiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda2030:n saavuttamista. Talous ja työ -painopiste linkittyy erityisesti Agenda-tavoitteisiin 8, 9 ja 12.