Määrärahat

Kehitysyhteistyötä rahoitetaan valtion budjetista tulevilla määrärahoilla sekä valtion lainoilla ja finanssisijoituksilla.

Vuonna 2018 kehitysyhteistyön määrärahat – 886 miljoonaa euroa – vastaavat 0,38:aa prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Määrärahoja käytetään niin sanottuun varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja muuhun kehitysyhteistyöhön.

Vuosina 2006—2015 varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat kasvoivat tasaisesti. Lisäksi kolmen vuoden ajan Suomi suuntasi päästöhuutokaupasta syntyneitä tuloja kehitysyhteistyöhön.

Vuodesta 2016 alkaen Suomi leikkasi varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja merkittävästi. Samaan aikaan perustettiin uusi kehityspoliittisten finanssisijoitusten momentti, mikä mahdollistaa uudenlaisten rahoitusvälineiden käytön. Niiden käyttöön liittyy selkeä odotus tuotosta ja sijoitusten saamisesta ajan mittaan takaisin. Finanssisijoitukset täydentävät varsinaista kehitysyhteistyötä, ja myös niiden avulla Suomi edistää kehityspoliittisia tavoitteitaan.


Katso graafi suurempana

Seuraava kappale: Johtopäätökset >

Lue lisää: