Mot hållbar utveckling

Utvecklingspolitisk resultatrapport presenterar resultat som har rapporterats under 2015–2018. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete ger resultat.

Finland skapar en positiv utveckling som bidrar till en global stabilitet och välfärd. Finlands utvecklingssamarbete ger resultat som främjar de utrikespolitiska målen och uppnåendet av internationella åtaganden. Genom utvecklingssamarbete påverkar Finland lösningen av mänsklighetens stora problem.

Rapporten presenterar de viktigaste resultaten av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet inom Finlands prioritetsområden och humanitära bistånd. Rapporten innehåller också en översikt över hur utvecklingspolitiken har genomförts och hur externa granskare har utvärderat Finlands verksamhet.

Se större bild

Läs mer: