Värdering och principer

Finlands utvecklingspolitik baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Dessutom är syftet i all verksamhet att främja jämställdhet mellan könen, att minska ojämlikhet och diskriminering och att förbättra klimattåligheten.

Sedan 2015 har utrikesministeriet fört statistik över hur ett människorättsbaserat förhållningssätt och genomgående mål beaktas när mål sätts upp vid nya finansieringsbeslut. Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har beaktats bättre än förväntat. Många utvecklingsområden inom klimattålighet

Nästa sidan: Riskhantering >