Kvinnor och flickor

Den globala situationen

De senaste årtiondena har kvinnors och flickors ställning och rättigheter förbättrats. Flickor börjar skolan nästan lika ofta som pojkar, mödradödligheten har minskat och kvinnor har bättre kapacitet att delta i meningsfullt politiskt beslutsfattande.

Vilka resultat har uppnåts med Finlands stöd

Kvinnors deltagande i beslutsfattandet, ekonomi och arbete har ökat genom Finlands bistånd. Finlands stöd har främjat kvinnors och flickors rätt att besluta om sina egna hälsa och kropp.

1. I Afganistan ökar användningen av preventivmedel

Sammanlagt 3,7 miljoner afghaner har fått familjeplaneringstjänster via Marie Stopes International under 2002–2017. Finland stöder organisationen.

I Afghanistan är preventivmedel ett tabubelagt ämne. Därför är Marie Stopes verksamhetssätt avgörande. Först när religiösa ledare med sina fruar deltar har tjänsterna kunnat erbjudas även andra. Klinikerna har dagar som är bokade särskilt för män. På dessa dagar behandlas till exempel könssjukdomar, impotens och barnlöshet. I flera moskéer delas kondomer ut. Tjänsterna kompletteras med mobila bilkliniker och telefonrådgivning.

2. Somalier i Finland ger utbildning i säker förlossning

Mödra-och förlossningsavdelningarna på sjukhuset i Hargeisa i Somalia har räddat ett flertal nyfödda. Avdelningarna har byggts genom stöd från Finland och Internationella migrationsorganisationen (IOM). Under 2014–2017 har spädbarnsdödligheten minskat från 24 procent till fem procent.

Somaliska läkare och sjukskötare i Finland har också varit initiativtagare och utbildare redan i tio år. Sammanlagt 700 somaliska anställda inom hälsovården har deltagit i utbildningen. Dessutom har dialys-och intensivvårdsenheter och en tandklinik byggts vid sjukhuset.

Via Finlands Röda Kors har Finland bistått sju permanenta och två mobila kliniker i Somalia. År 2017 vårdades 66 600 patienter. Av dem var 42 procent barn under fem år och 62 procent kvinnor eller flickor.

3. UNFPA 2014-2017
4. Nepal har förbättrat lagstiftningen som skyddar kvinnor

Nepal har under lång tid strävat mot en mer stabil demokrati. I Nepal är kvinnors ställning dock fortfarande dålig. Kvinnor som försvarar mänskliga rättigheter svävar i stor fara på grund av sitt kön och arbete. Våld och till och med mord är inte sällsynta.

Stiftelsen KIOS har finansierat organisationen WOREC och ett nätverk som organisationen har bildat för kvinnliga människorättsförsvarare. Över 7 000 människor har fått information om kvinnors rättigheter. Dessutom har olika mediekampanjer nått tusentals människor. Till följd av nätverkets aktiva kampanjföring infördes en artikel om kvinnors rättigheter i landets grundlag. Dessutom har de lagar som gäller familjevåld och våldtäkter förbättrats till följd av det arbete som har utförts av kvinnliga människorättsförsvarare.

5. Genom stöd från UN Women
6. Arbetet utanför hemmet bidrog till ökad självtändighet och jämställdhet

Åren 2014–2016 finansierade Finland tre kvinnocenter vid Za’atar, som är det största flyktinglägret i Jordanien. Syftet med centren var att tillhandahålla yrkesutbildning, förvärvsinkomster och juridiskt stöd för kvinnor som är i den mest utsatta ställningen, vanligen ensamstående mödrar.

Mer än 10 000 kvinnor fick tillgång till tjänsterna. Kvinnorna sydde bland annat kläder för småbarn som föddes på lägret – i likhet med moderskapsförpackningar i Finland. Nittioen procent av deltagarna ansåg att projektet hade ökat deras självrespekt och självständighet. Under projektet minskade familjevåldet mot kvinnor med en femtedel.

Nästä sidan: Ekonomi och arbete >

Läs mer:

Finland stöder uppfyllandet av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

Kvinnor och flickor –prioritering är i linje med Agenda-målen 5.