Anslagen

Finlands utvecklingspolitiska insatser är anslagen för utvecklingssamarbete i statsbudgeten, statliga lån och finansiella investeringar.

2018 motsvarar anslagen för utvecklingssamarbete – 886 miljoner euro – 0,38 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Anslagen fördelas mellan så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete.

Under 2006–2015 ökade anslagen för egentligt utvecklingssamarbete stadigt. Dessutom avsatte Finland under tre år inkomster från utsläppshandeln till utvecklingssamarbete

Från och med 2016 skar Finland ner anslagen för egentligt utvecklingssamarbete avsevärt. Samtidigt skapades ett nytt moment för utvecklingspolitiska finansiella investeringar så att det är möjligt att använda nya typer av finansiella instrument. De används med klar förväntan på avkastning och hemtagning av investerade medel i framtiden. Finansiella investeringar kompletterar det egentliga utvecklingssamarbetet, och Finland främjar sina utvecklingspolitiska mål även genom dem.

Se större bild

Nästa sidan: Slutsatser >

Läs mer: