Externa utvärderingar

Utifrån de fem senaste årens utvärderingsrapporter har Finlands utvecklingssamarbete blivit effektivare I utvärderingarna beröms Finland för arbetet med personer med funktionsnedsättning och kritiseras för att inte i tillräcklig omfattning ha beaktat klimattålighet i utvecklingssamarbetet.

Finlands genomförande av utvecklingssamarbetet utvärderas regelbundet av flera organ.

År 2017 gjordes en kollegial granskning av Finlands utvecklingssamarbete av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s biståndskommitté DAC. I granskningen fick Finland som biståndsgivare ett gott betyg Särskilt berömdes Finland för flexibel och snabb finansiering av humanitärt bistånd samt för ett föredömligt arbete för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning såväl globalt som i partnerländerna. I den kollegiala granskningen uppmanades Finland att göra upp en långsiktig plan för hur den internationellt överenskomna nivån på utvecklingsfinansieringen (0,7 procent av bruttonationalinkomsten) ska nås.

Enligt utvärderingar bör Finland tänka på hur det bättre ska kunna beakta klimattålighet i allt utvecklingssamarbete. I många utvärderingar rekommenderas det att Finland ökar samarbetet mellan olika finansierings-och samarbetsformer. Enligt utvärderingarna bör systemet för utvärdering av utrikesministeriets utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete vidareutvecklas.

Nästa sidan: Anslagen >

Läs mer: